Sykdommer som ligner på ME

ME eller kronisk utmattelsessyndrom er en sykdom som kan være vanskelig å diagnostisere, ettersom symptomene kan utarte seg veldig forskjellig fra person til person, og mange av symptomene er veldig like symptomene for andre sykdommer. En stor del av diagnostiseringen går derfor ut på å utelukke andre sykdommer. Dette er også fordi det enda ikke er funnet en årsak for ME.

Hovedsymptomet for kronisk utmattelsessyndrom er langvarig utmattelse, generelle smerter, problemer med hukommelse, konsentrasjon og mye mer. Disse er også symptomer for mange andre sykdommer. Denne artikkelen skal ta for seg noen av disse sykdommene, hvor symptomene ofte er veldig like de en kan oppleve om en har ME, hva disse sykdommene er, hva de kommer av og hva symptomene er.

Kyssesyken

Mononukleose, eller kyssesyken som det som oftest blir kalt, er en kjent virusinfeksjon. Symptomene går ofte ut på at en har en kraftig halsbetennelse, feber, hovne lymfer og generell utmattelse. Noen får også kyssesyken uten å ha disse klassiske symptomene, hvilket kan gjøre det vanskeligere å diagnostisere den. Noen opplever nesten bare ekstrem utmattelse som symptom over lengre tid.

Kyssesyken kan være farlig dersom en går med det udiagnostisert ettersom milten hovner opp og det kan forårsake indre blødninger om den blir skadet. Det er derfor veldig viktig å ikke drive med hard fysisk aktivitet mens en har kyssesyken. ME kan bli forvekslet med kyssesyken på grunn av det felles symptomet utmattelse, og det er også noen som utvikler ME på grunn av kyssesyken.

Depresjon

Depresjon og kronisk utmattelsessyndrom er to diagnoser som ofte kan være vanskelige å skille fra hverandre, i hvert fall om en kun ser på symptomene. Det en må se på når en skal skille disse fra hverandre er mye hva personen føler og tenker. En som er deprimert vil ofte kun ligge inne, og de vil gjerne bort fra alt sosialt og bort fra verden.

En som lider av ME ønsker veldig gjerne å ikke ligge inne, de ønsker å være med på mye sosialt og å komme seg inn igjen i «verden», men de får det ikke til. Det er viktig for begge sider at disse to diagnosene skilles fra hverandre på grunn av at behandlingen er forskjellig, og ikke vil fungere dersom en stiller feil diagnose.

Søvnsykdommer

Å være utmattet og ikke føle seg uthvilt etter søvn er klassiske symptomer på ME, men begge disse er også klassiske symptomer på en rekke søvnsykdommer. Det er flere søvnsykdommer som forårsaker disse symptomene, blant annet hypersomnier som narkolepsi, parasomnier som mareritt og å gå i søvne, og pustesykdommer som søvnapné. Det er viktig å utelukke at disse er grunnen til utmattelse hos en person.

Den enkleste måten å undersøke om det er søvnproblemer som forårsaker utmattelse, er ved å teste søvnen. Dette gjøres ved å bruke en polysomnografi, hvor kvaliteten på søvnen blir testet. Under en slik test vil en kunne finne ut om pasienten har noen søvnrelaterte diagnoser eller problemer på natten som kan gjøre at personen opplever søvnighet og utmattelse på dagtid.

Lupus

Lupus er en kronisk autoimmun sykdom. Den kan angripe kroppen på mange forskjellige steder og måter, men noen av de vanligste symptomene er ekstrem utmattelse og smerter i ledd. Begge disse er også symptomer på ME, og ettersom lupus også kan være vanskelig å diagnostisere kan det være vanskelig å skille mellom disse. En viktig forskjell er at lupus ofte gir utslett.

Borreliose

Borreliose er en sykdom som spres av flått. Mange av symptomene er nesten identiske med ME, og det er derfor viktig at borreliose utelukkes før en stiller diagnosen ME. Dette kan gjøres ved å teste for antistoffer. Noen av de vanligste symptomene er utmattelse og smerter i ledd og muskler. Noen opplever også å utvikle ME, eller kronisk borreliose etter behandlingen.